Upravit stránku

Moderní zařízení se snadno obsluhuje, šetří prostor, spotřebuje méně vody a elektrické energie. Umožňuje vám vyřešit většinu problémů, s nimiž se při destilaci můžete potkat.

Destilační zařízení typu KPD je chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.

Výhody:

 • snadno se obsluhuje;
 • zabere méně prostoru;
 • šetří vodu a energii;
 • nabízí řadu pracovních režimů;
 • má zabudovaný měděný katalyzátor, který sníží obsah škodlivých látek v destilátu na minimum. 
Pěstitelská pálenice KPD
 • Popis zařízení

  Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým mediem, jsou z nerezové oceli dle DIN 1.4301. Vnější povrchy jsou broušeny.

  • Varný kotel a katalyzátor jsou z mědi. Povrchy měděných pokrývek jsou leskle tepány a matově mořeny.
  • Rozvody chladicí a oplachovací vody jsou z měděných trubek.
  • Řemeslné zpracování celé aparatury je na velmi vysoké úrovni, což zaručuje značnou spolehlivost a životnost.

  Destilační zařízení typu KPD se skládá z těchto částí: 

  • Surovinový kotel

   Plochá vertikální válcová nádoba. Její dno a pokrývka kotle jsou měděné. 
   K vybavení kotle patří:

   • měděné článkové míchadlo, které kopíruje tvar dna, 
   • elektromotor a převodovka se svislou hřídelí, 
   • nalévací hrdlo, 
   • výpustný kohout, vybavený snímačem polohy „otevřeno“ a zvukovou signalizací, 
   • nahlédací a čisticí otvor. 

   Pro vytápění tohoto typu pálenice doporučujeme otop plynem. Zařízení pro plynový otop je standardní součástí dodávky. 
   Pod kotel dodáváme izolační desku pro ochranu podlahové dlažby.

  • Rektifikační kolona s deflegmátorem a katalyzátorem

   Rektifikační část je ve standardní dodávce 3-patrová. Deflegmátor je tvořen trubkovým svazkem. Katalyzátor má měděnou výplň. 

   Pára vstupuje z vařáku do dolní části kolony, která slouží k odlučování pěny, dostává se ke spodní části rektifikační kolony a probublává vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech. Na patrech se pára obohacuje o lihovou složku a odděluje se od vody a dalších nežádoucích látek. Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň. Poté pára odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem. V deflegmátoru dochází ke zchlazení části lihových par. Páry zkondenzované v deflegmátoru vytváří zpětný tok (reflux). 

   Velikostí zpětného toku (chlazením deflegmátoru) se řídí celý destilační proces. Při velkém zpětném toku dostáváme destilát o vyšší lihovitosti, při malém zpětném toku je výsledný destilát méně lihovitý. 

   V horním nástavci kolony je umístěn katalyzátor, na kterém se lihové páry zbavují karcinogenních ethylkarbamátů a kyanidů. 

   Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem teploty lihových par, který slouží k regulaci přívodu chladicí vody do deflegmátoru prostřednictvím elektromagnetického ventilu. Tato regulace umožňuje optimalizaci spotřeby chladicí vody při ochlazování deflegmátoru a tím usnadňuje celkovou obsluhu. Současně zajišťuje stabilitu a citlivou regulaci celého procesu. K tomu přispívá i možnost velmi přesného měření teploty digitálním teploměrem. 

   Provozní režim je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu.

  • Kondenzátor
   Nerezový aparát s trubkovým svazkem slouží k postupnému zkondenzování lihových par. Režim chlazení je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu. 
  • Epruveta s kontrolním lihoměrem
   Nerezová sestava epruvety má skleněnou baňku, která chrání uvnitř plovoucí lihoměr na kontrolu lihovitosti destilátu před vtokem do lihového měřidla.
  • Přepouštěcí armatura úkapů
   Ventil s nádobkou sloužící k oddělení úkapu a dokapů od jádra destilátu.
  • Kontrolní lihové měřidlo
   Nerezová měřící soustava OLM4Ti je nedílnou součástÍ každé technologie pěstitelské pálenice nebo ovocného lihovaru DESTILA.
  • Proplachovací zařízení
   Mycí hlavice umístěná v horní části kolony (v nástavci s katalyzátorem) slouží k čištění (proplachu) celé kolony. Voda se rozstřikuje po celém průřezu nástavce, přes záklopky proteče dolů do vařáku, odkud se vypustí. Sprchovací hlavice je umístěna i v patní části kolony a v nádrži na kvas. Dále jsou instalovány trysky k promývání kulových kohoutů a skel průhledítek.
  • Nádrž na kvas
   Nerezová nádoba o shodném objemu jako surovinový kotel. Vyhřívá ji odpadní chladící voda, je vybavena průzorem a vnitřní sprchovací hlavicí. Slouží k nasátí kvasu pomocí vývěvy a předehřátí kvasu před napouštěním do kotle.
  • Plynový hořák
   Poloautomatický atmosférický hořák slouží k snadnému a bezpečnému ohřevu zpracovávaného kvasu. Změna výkonu se provádí přepínačem na ovládacím bloku automatiky.
  • Kotlina

   Kotlina z nerezového materiálu tvoří hlavní nosný prvek celé aparatury a vytváří spalovací prostor pro hořák. Vnitřní tepelná izolace brání nežádoucímu prohřátí povrchu a tím snižuje nebezpečí popálení.

   Kromě vytápění zemním plynem nebo propanem (případně směsí propan-butan) si můžete zvolit i vytápění pevnými palivy, párou nebo případně elektrickou energií.

  • Odlučovač oleje
   Tato nádoba je součástí systému vývěvy, slouží k zamezení úniku oleje z vývěvy.
  • Vývěva
   Zařízení pro získání podtlaku v systému sání kvasu. Používá se rotační, mazaná olejem. Součástí vývěvy je nádoba odlučovače oleje sloužící k zamezení úniku oleje z vývěvy.
  • Ovládání a rozvod vody

   Rozvaděče pro ovládání chladících a oplachových vod jsou součástí zařízení. Obsahují veškerá potřebná propojení a ventily, v plně funkčním uspořádání.

   Zařízení je napojeno na vodovodní síť v jednom bodě, přestože celý systém vody je dvouokruhový. Oplachové vody a chladící vody je tedy možno velmi snadno oddělit a pro chlazení využívat např. užitkovou vodu.

   Přívod chladících vod je vybaven elektronickým zařízením, které brání tvorbě a usazování vodního kamene.

  • Elektrovýbava
   Součástí dodávky je elektrorozvaděč a veškeré ovládací, regulační, signalizační a propojovací prvky, vše propojeno do plně funkčního celku. Zařízení se pouze připojí na třífázovou zásuvku.
  • Nosná konstrukce

   Jednoduchá a lehká konstrukce z nerezového profilu, která přímo navazuje na nerezovou kotlinu, nese veškeré prvky destilační aparatury. Tím je minimalizován nárok na prostor pro instalaci celého zařízení

   Obsluha má veškeré ovládací prvky soustředěny do přehledného celku.

   Zařízení není závislé na stavební konstrukci budovy – může být umístěno v prostoru a v případě potřeby snadno přemístěno na jiné stanoviště.

 • Technické parametry

  popis

  jednotka

  KPD-150

  KPD-300

  KPD-600

  jmenovitý objem vařákulitr150300600
  celkový objemlitr200400800
  výkon plyn. hořákukWmax. 50max. 100max. 150
  spotřeba ZP při 1,8 kPam³/hmax. 5max. 10max. 15
  spotřeba Propan při 3,2 kPam³/hmax. 2,3max. 3,7max. 5,5
  plynová přípojkaDN 25
  instalovaný příkon míchadlakVA0,550,550,75
  instalovaný příkon vývěvykVA444
  doba vydestilování náplněhod.22,53
  předpokládané množství destilátu    
  50-70% obj.et. (dle kvality kvasu)litr153060
  max. spotřeba chladící vody za 24 hod.3612
  přívod chladicí vodyinch / bar¾“ / 2¾“ / 2¾“ / 2
  rozměr aparatury (š x h x v)m1,8 x 1,4 x 2,82,0 x 1,7 x 3,02,3 x 2,1 x 3,3
  min.zastavěný prostor pro obsluhum3,4 x 3,0 x 3,33,6 x 3,3 x 3,43,9 x 3,7 x 3,8
  spotřeba el. energie (za 8-16hod.)kWh4.5 - 96 - 128 - 16
  elektroinstalace3-PEN; 50 Hz; 400 V TN
  průměr komínamm200250300
  teplota spalin max.°C305305315
 • Schéma zařízení

Napište si o bezplatnou nabídku

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Nahoru