Upravit stránku

Pěstitelská pálenice PPD je tradiční destilační zařízení, které vám zaručuje kvalitní destilát. 

Skládá se ze surovinového kotle, rektifikačního kotle, nerezových kotlin, sběrné nádoby, dvou chladičů s epruvetami, přídavného deflegmátoru, měřidla lihu a podtlakového systému sání kvasu. 

Výhody:

 • kvalitní destilát;
 • plně vybavená pálenice se vším nezbytným příslušenstvím;
 • součástí dodávky je rozvod vody a elektroinstalace.
Destilační přístroj se surovinovým kotlem a rektifikačním kotlem typ PPD
 • Popis zařízení

  Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým mediem, jsou z mědi a nerezové oceli dle DIN 1.4301.

  • Vnější povrchy chladičů, sběrné nádoby a přídavného deflegmátoru jsou broušeny.
  • Povrchy měděných pokrývek a deflegmátorů jsou leskle tepány a mořeny.
  • Rozvody chladicí a oplachovací vody jsou z měděných trubek.

  Řemeslné zpracování celé aparatury je na velmi vysoké úrovni, což zaručuje značnou spolehlivost a životnost.

  • Surovinový kotel

   Plochá vertikální válcová nádoba opatřená frakčním deflegmátorem. Dno, válcová část a pokrývka kotle i deflegmátor jsou měděné.

   K vybavení kotle patří:

   • měděné článkové míchadlo, které kopíruje tvar dna,
   • el. motor a převodovka se svislou hřídelí,
   • nalévací hrdlo,
   • výpustný kohout vybavený snímačem polohy „otevřeno“ a zvukovou signalizací,
   • nahlížecí otvor,
   • teploměr, 
   • vymývací potrubí deflegmátoru a kotle.

   Zařízení pro plynový otop je standardní součástí dodávky. Pod kotel dodáváme tepelnou izolaci pro ochranu podlahové dlažby. 

  • Kotlina

   Kotlina z nerezového materiálu tvoří hlavní nosný prvek surovinové části aparatury a vytváří spalovací prostor pro hořák.

   Vnitřní tepelná izolace brání nežádoucímu prohřátí povrchu a tím snižuje nebezpečí popálení.

   Kromě vytápění zemním plynem nebo propanem (případně směsí propan-butan) můžete topit i pevnými palivy, párou nebo el. energií.

  • Rektifikační kotel

   Plochá vertikální válcová nádoba opatřená frakčním deflegmátorem (sběračem par). Rektifikační kotel je v měděném provedení.

   Součástí kotle je:

   • výpustný kohout vybavený snímačem polohy „otevřeno“ a zvukovou signalizací,
   • teploměr,
   • nahlížecí otvor.

   Zařízení pro plynový otop je standardní součástí dodávky. Pod kotel dodáváme tepelnou izolaci.

   Rektifikační kotel můžeme na výstupu par doplnit několikastupňovou rektifikační kolonou, která zvýší dělící schopnosti celé aparatury.

  • Sběrná nádoba

   Horizontální nádoba na lutr opatřená stavoznakem. Nádoba je nerezová, její obsah se liší podle velikosti surovinového kotle. Je uložena na konstrukci.

  • Kondenzátory

   Válcové vertikální nádoby s nerezovým trubkovým svazkem. Teplosměnná plocha je dimenzovaná dle velikostní řady. Oba chladiče mají potřebné uložení.

   Režim chlazení je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu.

  • Epruvety
   Nerezová sestava epruvety se skleněnou baňkou, která chrání uvnitř plovoucí lihoměr pro kontrolu lihovitosti destilátu před vtokem do lihového měřidla.
  • Míchadlo

   Ve vybavení surovinového kotle je měděné článkové míchadlo, které kopíruje tvar dna, elektromotor a převodovka se svislou hřídelí a reverzním chodem.

   Při výpadku chodu míchadla se automaticky vypíná vytápění kotle a aktivuje zvuková výstraha.

  • Propojovací potrubí
   Na straně lihových par i na straně destilátu je potrubí nerezové včetně armatur.
  • Přepouštěcí armatura úkapů
   Ventily sloužící k oddělení a odměření úkapů a dokapů od jádra destilátu pomocí skleněné nádobky.
  • Kontrolní lihové měřidlo
   Nerezová měřící soustava OLM4Ti je nedílnou součástí každé technologie pěstitelské pálenice nebo ovocného lihovaru.
  • Přídavný deflegmátor
   Válcová vertikální nádoba s nerezovým trubkovým svazkem, zvyšující koncentraci výsledného destilátu. Režim chlazení je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu.
  • Nádrž na kvas

   Nerezová nádoba o shodném objemu jako surovinový kotel vyhřívaná odpadní vodou z chladiče. Její výpustný kohout vybavený snímačem polohy „otevřeno“ a zvukovou signalizací, s průzorem a vnitřní sprchovací hlavicí.

   Slouží k nasátí kvasu pomocí vývěvy a předehřátí kvasu před napouštěním do kotle.

  • Ovládání a rozvod vody

   Rozvaděče pro ovládání chladících a oplachových vod jsou součástí zařízení včetně veškerých potřebných propojení a ventilů, v plně funkčním uspořádání.

   Zařízení je napojeno na vodovodní síť v jednom bodě, přestože celý systém vody je dvouokruhový. Oplachové vody a chladicí vody je tedy možno velmi snadno oddělit a pro chlazení využívat např.  užitkovou vodu.

   Přívod chladících vod je vybaven elektronickým zařízením, které brání tvorbě a usazování vodního kamene.

  • Elektrovýbava
   Součástí dodávky je elektrorozvaděč a veškeré ovládací, regulační, signalizační a propojovací prvky, vše propojeno do plně funkčního celku. Zařízení se pouze připojí na třífázovou zásuvku.
  • Vývěva
   Zařízení pro získání podtlaku v systému sání kvasu. Používá se rotační, mazaná olejem. Součástí vývěvy je nádoba odlučovače oleje sloužící k zamezení úniku oleje z vývěvy.
  • Nosná konstrukce

   Jednoduchá a lehká konstrukce z nerezového profilu, která přímo navazuje na nerezové kotliny a nese veškeré prvky destilační aparatury.Tím je minimalizován nárok na prostor pro instalaci celého zařízení. 

   Obsluha má veškeré ovládací prvky soustředěny do přehledného celku.

   Zařízení není závislé na stavební konstrukci budovy a může být umístěno v prostoru.

 • Technické parametry

  popis

  PPD 600 / 300

  PPD 300 / 150

  PPD 150 / 75

  surovinový kotel   
  jmenovitý objem600 l300 l150 l
  celkový objem800 l400 l200 l
  instalovaný příkon míchadla0,55 kW0,55 kW0,55 kW
  doba vydestilování náplně3 - 3,5 hod.2 - 2,5 hod.1,5 - 2 hod.
  rektifikační kotel   
  jmenovitý objem200 l100 l50 l
  celkový objem230 l120 l70 l
  doba rektifikace náplně3 - 3,5 hod.2 - 2,5 hod.1,5 - 2 hod.
  množství litrů pro rektifikaci200 l100 l50 l
  množství destilátu50 l25 l12 l
  (kvas s 10% obj.etanolu)   
  docílená stupňovitost50 - 70% obj. etanolu
  množství destilátu za 24 hod.340 l240 l140 l
  propojovací potrubíDN 20DN 20DN 20
  spotřeba chladící vody7 - 12 m³ / 24 hod.
  lihoměr epruvety sur. kotle0 - 40% obj. etanolu
  lihoměr epruvety rektif. kotle0 - 100% obj. etanolu
  zastavěný prostor   
  délka x šířka x výška5 x 3 x 4m4,5 x 2,5 x 3,5m4 x 2 x 3m
  spotřeba el. energie(400 V/230, 50 Hz) 10 - 20 kWh / 24 hod.
 • Schéma zařízení
  Schéma pěstitelské pálenice PPD

Napište si o bezplatnou nabídku

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Nahoru