Upravit stránku

V úterý 1. 5. 2007 se výrobní družstvo Destila, v.d. změnilo na společnost DESTILA, s.r.o. Naše historie je však mnohem delší.

  Vznik firmy a 2. světová válka

  Za zárodek firmy DESTILA lze považovat mědikoveckou a kovoliteckou firmu Indra, kterou její zakladatel zaregistroval v roce 1875. Tato firma prošla složitým vývojem a za 2. světové války se rozdělila na dva subjekty, které byly na konci roku 1945 znárodněny.

  Doba komunismu a družstvo DESTILA

  Zaměstnanci se obávali o další osud znárodněné firmy. Díky jejich iniciativě bylo v roce 1946 zřízeno družstvo DESTILA, které bylo zaregistrováno dne 24. března 1947.

  Družstvo mělo 23 zakládajících členů. Jeho hlavním programem byla výroba zařízení pro potravinářský průmysl, lihovary a cukrovary.

  Rozšiřování družstva

  Po roce 1948 byly administrativním zásahem k DESTILE přičleněny další menší firmy s podobným výrobním programem. Tím se změnila struktura i velikost družstva. Na začátku 50. let minulého století mělo v Brně a okolí již 10 provozoven. Rozšířil se nejen sortiment výroby, ale i počet členů (68) a pracovníků (156) družstva.

  Od roku 1951 bylo družstvo registrováno v obchodním rejstříku. V té době se díky změně legislativy stal každý pracovník družstva jeho členem – DESTILA jich najednou měla 158. 

  V tomto období byla také zahájena výstavba několika nových provozoven. DESTILA se navíc začlenila do celostátní struktury výrobních družstev a ihned zpočátku v ní zaujala významné postavení.

  Nové produkty

  V roce 1957 byla v rámci družstva zahájena výroba ústředního a etážového vytápění. Začaly se vyrábět ocelové kotle na pevná paliva a trubkové teplovodní radiátory.

  V roce 1959 byly k DESTILE přičleněny slévárna šedé litiny ve Slavkově u Brna a lisovna ve Vyškově. Ve stejném roce byla zahájena výroba naplavovacích filtrů s vertikálním rámem z kovové tkaniny nejprve fosforbronzové a od roku 1961 nerezové.

  V roce 1961 bylo s DESTILOU sloučeno družstvo Pekastroj a naopak se od ní kvůli novému uspořádání krajů oddělila provozovna ve Svitavách. Tento rok je současně mezníkem, kdy se výrobní program družstva rozšířil o výrobu pekařských strojů.

  V roce 1964 mělo družstvo již 600 členů. Ve stejném roce byla také zahájena výroba konvektorových radiátorů a vyráběné kotle se zmodernizovaly tak, aby současně s topením ohřívaly užitkovou vodu pro domácnosti.

  V roce 1969 byly vyrobeny první naplavovací filtry s horizontálními kruhovými filtračními síty včetně transportních čerpadel vlastní výroby. Ve stejném roce byl v DESTILE vyroben i první plynový kotel poloautomat a od roku 1971 byla na trhu i jeho automatická verze.

  V roce 1972 byla zahájena výroba prvních naplavovacích křemelinových filtrů s vertikálně uspořádanými válcovými filtračními prvky (svíčkami). Postupně vznikla celá výkonová řada filtrů s označením SUF. Tyto filtry se pak na celou řadu let stávají nosným výrobním programem družstva v oblasti filtrační techniky. Modernizovaná verze těchto filtrů s označením FKS a štěrbinovými filtračními svíčkami se vyrábí od počátku 90. let dosud.

  V roce 1975 byla zahájena výroba plynových kotlů DP s ocelovým výměníkem vlastní výroby. Modernizovaná verze DPL se vyrábí od roku 1989 s různými obměnami dosud.

  90. léta

  V roce 1993 byly vyrobeny první varny pro minipivovary. Ve stejném roce byla také zahájena výroba mobilních naplavovacích filtrů s horizontálními síty typové řady DNF a DHF.

  V roce 1995 jsme začali vyrábět závěsné plynové kotle DPZ a v roce 1998 i jejich modernizované verze Tango.

  V roce 1996 jsme zahájili výrobu plynových kotlů DPE s litinovým výměníkem italské výroby.

  V roce 1998 jsme dodali 1. kompletní restaurační minipivovar do Ruska. Ve stejném jsme inovovali zařízení pěstitelských pálenic a vedle sestavy se surovinovým a rektifikačním kotlem byla zahájena výroba destilačních aparátů se surovinovým kotlem a rektifikační kolonou.

  Od roku 2004 jsme nositeli certifikátu kvality podle ČSN EN ISO 9001.

  Nahoru